วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ชมพูพันธุ์ทิพย์โรงเรียนกะปงพิทยาคม

 
ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

             โรงเรียนกะปงพิทยาคมมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ปลูกไว้บริเวณหน้าโรงเรียนมากกว่า 10 ต้น เรียงกันเป็นแถว และจะออกดอกบานสะพรั่งช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี สวยงามมากเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้สัญจรไปมาอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น